आज थनेयाः

असोज ९-  येँयाको आज चौथो दिन, कुमारीको रथलाई काठमाडौंको माथिल्लो भागमा तानेर थनेयाः मनादैछ ।