पूर्व विद्यार्थीद्धारा पूर्व प्रधानाध्यापक सम्मानित

ललितपुरको श्रीचण्डी आर्दश सरल विद्यालयको ७० औं वार्षित्कोसवको अवसरमा पूर्व विद्यार्थीहरुको समुहले सम्मान कार्यक्रम आयोजना