स्वयम्भूको मङ्गलबहुद्वार चैत्यको पुनःस्थापना सम्पन्न, जीवन्यास पुजा हुँदै

भाद्र ७- स्वयम्भू विश्व सम्पदास्थलमा अवस्थित १९औं शताब्दीमा निर्मित अनुपम मङ्गलबहुद्वार चैत्यको पुनर्स्थापना कार्य सम्पन्न