दुई गजल

दुई गजल गजल १ थोरै मुस्कान धेरै तड़पन् यस्तै हुन्छ पिरतीमा सोचे जति सबै कुरा