धर्मादित्य धर्माचार्य पुरस्कार देविचन्द्र श्रेष्ठ र धर्मादित्य धर्माचार्य हना तिलक प्रकाश कायस्थलाई प्रदान

साउन ६ – यस वर्षको धर्मादित्य धर्माचार्य पुरस्कार लेखक देविचन्द्र श्रेष्ठलाई र  धर्मादित्य धर्माचार्य हना