निकारागुवामा सामाजिक सुरक्षा सुधार सम्बन्धी कदम फिर्ता

बैशाख १० – निकारागुवाका राष्ट्रपति डानियल ओर्टेगाले देशभर हिंसात्मक प्रदर्शनहरू निम्त्याएको सामाजिक सुरक्षा सुधार सम्बन्धी