आप्रवासीको सुरक्षा र आप्रवासीसम्बन्धी नीति बनाउन राज्यको ध्यानाकर्षण

असार २० –  सरोकारवालाहरुले आप्रवासीको सुरक्षा गर्न र आप्रवासीसम्बन्धी नीति बनाउन राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका छन्