वि.सं.२०७६ वर्षको स्वन्ति नखः तिहार, शास्त्र र परम्परानुसार म्हपूजा कार्तिक ११ गते नै

वि.सं.२०७६ वर्षको स्वन्ति नखः तिहार, शास्त्र र परम्परानुसार म्हपूजा कार्तिक ११ गते नै दैवज्ञ कीर्तिमदन